Reis smart er ideen om et bedre og mer miljøvennlig kollektivtransport system for Midt-Gudbrandsdal. Det skal knytte fjell, dal og tettstedene nærmere sammen. Samtidig reduserer private bilbruk og det skal være gratis for brukeren. Så hvordan er dette mulig?

Nye tanker

Midt-Gudbrandsdal Næringsforening (MGNF) ønsker å få til et bedre kollektivtransport system enn det tilbudet som finnes i dag. Gjennom dette forprosjektet er målet å utarbeide et grunnlag for en ny type transaksjonssystem.

 

Hvorfor MGNF? Det ble naturlig at vi tok på oss denne oppgaven, fordi vi er en interesseorganisasjon som har som formål å være en pådriver for utvikling av et konkurransedyktig næringsliv i regionen og fordi løsningen som skal jobbes med, er helt avhengig av en forankring i næringslivet.

Hvorfor?

Vi står ovenfor miljømessige utfordringer og fremover vil det bli stilt større krav både innenfor offentlig sektor og privat næringsliv. I forbindelse med helger og ferier er det stor innfart til dalføre vårt. Vi er heldige å ha jernbanen, men transport fra stasjon til bestemmelsessted er ikke spesielt tilrettelagt per i dag. Derfor benytter de aller fleste privatbil som også medfører utfordringer inn og ut av byene.

Hvordan?

Vi ønsker å utarbeide et grunnlag for en ny type transaksjonssystem. Gjennom forprosjektet er målet å kunne lage en plan om hvordan dette for brukeren kan oppleves som gratis. Destinasjoner i Tyskland og Østerrike har lignende modeller og er til stor inspirasjon

 

Kjernen i Reis smart

oktober 2017 gikk Næringsforeningens studietur til Werfenveng i Østerrike og Bad Reichenhall i Tyskland. Dette er destinasjoner som er med i et samarbeid ved navn; Alpine Pearls, med grønn turisme som sin satsing.

Vi ble vitne til at kollektivtransporten (bussen i dette tilfelle) var «gratis» å ta. Den gikk i skytteltrafikk opp til fjellandsbyen, til alpinanlegget og sentrum. Ved nærmere sjekk  viste det seg at kollektivtilbudet var finansiert via andre transaksjoner i området. Uansett hva vi kjøpte, var det et påslag på 1 cent per transaksjon. Dette kom også frem på kvitteringen; en liten «takk for at du bidrar». Beløpet gikk til å dekke kostnaden. I tillegg var det en satsing fra offentlig sektor, som var inne med årlige «grønne midler».

Det er dette systemet som er kjernen i prosjektet «Reis Smart».

Gir lokal verdiskapning

En slik satsing skal treffe alle som bor og ferdes her –innbyggere, lokalt næringsliv, eiere av fritidsboliger, og tilreisende. Målet er at barn, ungdom, voksne og pensjonister lettere skal få tilgang til alt vi har rundt oss av tilbud og natur.

Utfordringen er intern transport og ikke minst kostnad tilknyttet dette. Din deltakelse på et lokalt arrangementet faller ofte på om du kom deg fra eller til, og til hvilke pris. Det samme gjelder alle fritidsboligeiere som gjerne benytter lokale restauranter og arrangement, så lenge de har mulighet til å komme seg fra eller til.

Det øker attraktivitet ved å bo og feriere i regionen ved at transport og tilgang er bedre og rimeligere enn i dag.  Ved å legge til rette for et system som er robust nok til å driftes over en lengre tidsperiode, minimum tre år, så er det større mulighet for at vaner enders.

MEd støtte fra

Miljø – og Klimadepartementet

 

I 2017 la MGNF fram sine ønsker om at kommunene burde søke et forprosjekt med mål om et nytt og sømløst kollektivtransportsystem. Dette for å utrede muligheten basert på modellen fra Østerrike og Tyskland. 

Ringebu kommune ønsket å søker Klima – og Miljødepartementet om midler til forprosjekt, med Sør-Fron og Nord-Fron kommune som medsøkerer. MGNF som representant for næringslivet tok  prosjektlederansvaret.

Klima – og Miljødepartementet med Statsråden i spissen tok kontakt sommeren 2018 og var svært positive til søknaden. Det ble innvilget starthjelp for forprosjektet. Det ble lagt vekt på i tilsagnet at dette var nybrottsarbeid og at det har en sterk overføringsverdi til andre destinasjoner/regioner i Norge.

Prosessen videre

Næringsforeningen er i gang med arbeidet. Vi har til nå hatt fokus på å utarbeide et grunnlag vedrørende kostnader og en økonomisk oversikt over transaksjoner i regionen. Dette er nødvendig å ha som grunnlag for videre prosess. Vi får med dette en oversikt over både kostnadsbilde og hvilke muligheter for inndekning som ligger der.

Organisering

Prosjektleder | Frank Asle Mathisen, Midt-Gudbrandsdal Næringsforening (MGNF).
Prosjekteier: MGNF v/styret.

Styringsgruppa

Nå er prosessen inn i en ny fase, hvor en gruppe med god spredning i næringsstrukturen må jobbe sammen for å forankre dette og finne svar på de tekniske løsninger som må til.

Kommunene

Sør-Fron | Bjørn Kjellson Sletten, Kultursjef
Nord-Fron | Egil Tofte, Næringssjef
Ringebu | Frode Martinsen, Næringssjef

Fjelldestinasjonene

KvitfjellOdd Stensrud og Gunnar Fretheim (Alpinco) 
Venabygdsfjellet | Line Tvete, Venabu
Gålå | Knut Lyng
Kvamsfjellet | Sofie Kvaale (Rondablikk Høgfjellshotell)
Espedalen | Grethe Gillebo, Dalseter Høyfjellshotell
Skåbu | Henrik Sværdrup, Skåbu Fjellhotell

Andre

Skåppå Kunnskapspark | Eldrid Rudland
Snøhetta Regnskap | Roald Smestad
Visit Lillehammer | Kristin Prøven
Gudbrandsdalsvegen | Vigdis Holmestad
Gudbrandsdalsmusea | Torveig Dahl
Sykkelbua Vinstra | Tommy Tøftestuen

Bedrifter/konsern

Gudbrandsdal Energi | Rune C. Vamråk
Sparebank 1 Gudbrandsdal | Per Ivar Kleiven/Tore Lie

Marked og velforeninger

Vinstra Markedsforening | Ingunn Skurdal
Ringebu Markedsforening | Anne Bolme Vestad
Kvam Markedsforening | Pål Klomstad
Fåvang Markedsforening | Øyvind Myhrsveen

Arrangementer

Peer Gynt  | Marit Lien
Rudi Gard | Øystein Rudi

Styret i Midt-Gudbrandsdal Næringsforening

Rondaståk AS |  Ole Jacob Grauphaugen
Tveit Smie As | Hege Anita Tveit
Nordbohus Vinstra AS | Morten Randen 
Tiller Vimek AS | Ola Stormorken
Jeva Håndverk AS | Per Henry Vassdokken
Landbruket | Jostein Tromsnes

Det skjer

b

Uke 12

19. mars

Styringsgruppemøte: Innkalling

w

Uke 12

21.mars

Mobilitetskonferanse
Deltager: Prosjektleder
b

Uke 13

29. mars

Workshop:
Innkalling

Uke 19

9.–11. mai

Lomsløftet | Nasjonal reiselivskonferanse for klima og verdiskapning.

w

Uke _

Samling 5.

Under planlegging

Veien videre

Fremleggelse rapport og forslag til tiltaksplan. Styret i MGNF godkjenner sluttrapport for arbeidet i slutten av mai, starten av Juni.

Arbeidet skal rapporteres til Klima og Miljødirektoratet og i forkant skal regnskapet være bekreftet av økonomisjef, kommunerevisjon eller ekstern revisor i Ringebu kommune.

Frist til Miljødirektoratet er 1.august 2019, det må derfor være klart for kommunen i starten av juni.

Midt-Gudbrandsdal Næringsforening  |  Frank A. Mathisen

Tlf. +47 482 43 770  |  post@mgnf.no